Etusivu Työpaikat Radiomainos koostamo()gmail.com

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Osuuskunta Koostamo
Y-tunnus: 2661800-1
Yhteyshenkilö: Mikko Ryytty
Sähköposti: koostamo@gmail.com
Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

Henkilötietoja käytetään seuraavia tarkoituksia varten

Yhteystietojen hallinta
Asiakkaiden markkinointitarpeiden kartoittaminen
Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
Asiakaspalvelun ylläpito
Tiedottaminen ja markkinointi

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.
Kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot:
Nimi ja yhteystiedot (osoitetiedot, puhelinnumero, www-osoite sekä sähköpostiosoite). Käyttötarkoitukset: yhteydenpito ja markkinnoinin kohdentaminen.
Laskutustiedot (postiosoite, sähköposti, verkkolaskutunnukset, tilinumero)
Työnantaja/yritys ja rooli/titteli. Käyttötarkoitukset: Asiakassuhteen hoitaminen ja markkinoinnin kohdentaminen.
Verkkosivujen rakentamiseen vaadittavat tunnukset ja salasanat
Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista
Tiedot yhteydenpidosta asiakkaan kanssa
Tietoja kerätään ja säilytetään asiakassuhteiden ylläpito- ja markkinointitarkoituksiin.

Tietojen siirto EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle kun kyseessä on projekti, jossa on mukana yhteistyössä EU:n ulkopuolinen taho ja tietojen luovuttaminen tälle taholle on oleellista projektin toteutuksen kannalta.
Tietoja voidaan luovuttaa EU:n ulkopuolelle myös käyttämiemme palveluiden tarjoajien toimesta, missä tapauksissa palveluntarjoaja on liittynyt EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään
Tiedot ovat luottamuksellisia ja niitä säilytetään tietokannassa, jonne on pääsy vain rekisterin pitäjällä.
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Jos asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää henkilökohtaisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö.

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin pitkään kuin asiakassuhteen ylläpitäminen vaatii. Lisäksi säilytämme tietoja markkinointitarkoituksiin, missä tietojen säilytysaika on korkeintaan kaksi (2) vuotta.

Henkilötietojen hävitystapa

Asiakassuhteen päättymisen jälkeen tietoja säilytetään jatkomarkkinointitarkoituksiin kaksi (2) vuotta, minkä jälkeen ne hävitetään tiedostoista.
Markkinointitarkoituksiin kerättyjä tietoja hävitetään kerran vuodessa (joulukuun lopussa) sitä mukaa, kun kahden vuoden säilytysaika on tullut täyteen.

Rekisteriin kuuluvien oikeudet

Oikeus tarkistaa omat tiedot ja ilmoittaa mahdollisista muutoksista.
Oikeus kieltää tietojen käyttö suoramarkkinointiin.
Oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseä koskevia tietoja
Asiakas voi tehdä kiellon lähettämällä kirjallisen pyynnön sähköpostitse osoitteeseen: koostamo@gmail.com

Tietojen luovutus

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Osuuskunta Koostamon ulkopuolelle
Käyttämämme palveluntarjoajat (Google, Microsoft, Facebook) noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Ongelmatilanteet, menettelytavat ja vastuut

Ellei muuta ole sovittu, jokainen tietojen käsittetyyn osallistuva osapuoli vastaa osaltaan siitä, että tiedot eivät yhdisty vääriin henkilöihin, katoa, muutu tai paljastu tahoille, joille ne eivät kuulu. Rekisterin pitäjä pitää tietojärjestelmän, henkilöstönsä koulutuksen, tietojen käsittelemisen ja tietoturvallisuuden sen tasoisena, että ongelmatilanteet torjutaan mahdollisimman hyvin.
Se osapuoli, jonka vastattavalla alueella ongelmatilanteen syy on tapahtunut, huolehtii korjaavista toimenpiteistä kohtuudella käytettävissään olevin keinoin.Osuuskunta Koostamo    2661800-1    koostamo () gmail.com

Lataa toimiva web-selain:

Brave
Firefox
Epic